ZLTO Dommelland

    

Legeskosten Nuenen

Naar aanleiding van opmerkingen van een aantal leden in Nuenen, over sterk gestegen legeskosten , hebben we dat vorig jaar aangekaart bij de wethouder. Die heeft ons gevraagd dit verder te onderzoeken en met concrete voorbeelden en bewijs te komen, omdat zijn eigen ambtenaren daar een andere mening over hadden. Na ons huiswerk gedaan te hebben, hebben we opnieuw overleg met de wethouder en zijn ambtenaar gehad en hebben we hen duidelijk kunnen maken en met voorbeelden kunnen duiden, dat met name voor machine- en opslagloodsen er wel heel grote verschillen bestonden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een nieuw legesvoorstel is gekomen, waarin voor dit soort gebouwen de legeskosten gehalveerd zijn.

Dat voorstel is afgelopen maand door de gemeenteraad ook daadwerkelijk goedgekeurd en dus vanaf dat moment van kracht .

Nu zijn we bezig dat we het ook voor alle agrarische bebouwing gehalveerd krijgen en dan denken wij,  dat we op lokaal niveau, weer een mooi resultaat voor onze leden behaald hebben.  

Het afdelingsbestuur. 


12-4-2016: De provinciale subsidie voor het verwijderen van asbestdaken en het terugleggen van zonnepanelen is uitgeput. Wel geldt er nog steeds de landelijke regeling. Voor meer informatie klik hier:

http://www.zlto.nl/item/15519/Subsidieregeling-asbestdaken-eraf-zonnepanelen-erop-is-uitgeput?utm_campaign=zlto_attendering_12042016&utm_source=zlto_nieuwsbrief